Privacy policy

Homepage 9 Privacy policy

Privacy policy

VTM Autotechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54024579. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Webmyday garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens

VTM Autotechniek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Wij maken gebruik van uw voor- en achternaam zodat wij u persoonlijker kunnen aanspreken.

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij voor bevestigingen of algemene vragen.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor spoedige vragen.

IP-adres
Aan de hand van uw IP-adres kunnen wij uw verifiëren dat uw geen robot bent.

VTM Autotechniek bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Indien u niet op prijs stelt dat VTM Autotechniek uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij VTM Autotechniek of per e-mail aan info@vtmautotechniek.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt VTM Autotechniek niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens

inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@vtmautotechniek.nl sturen.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VTM Autotechniek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Gegevensregistratie en -inzicht door derden

Privacy beleid andere websites

Op www.vtmautotechniek.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@vtmautotechniek.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.